מדיח כלים באוקנכט,וספת עור תלת נטוצי בצבע קאמל
החפץ נמסר