ברשותי שלוש מצלמות איכותיות שאינן דיגיטליות
החפץ נמסר