לכל הפונים, נשארו רק שלושה מטענים: שנים של מוטורולה ואחד של סמסונג. הנוקיה נמסר.
החפץ נמסר