למסירה המון המון ספרים ישנים וחדשים, רובם במצב טוב.
האיסוף על אחריות הלוקח.
החפץ נמסר