אופה לחם של מורפי ריצ'רדס למסירה.
נמצא אצלנו 3.5, השתמשנו בו מעט מאוד ורק בהתחלה.
החפץ נמסר