מפגשים עם הפסיכולוגיה / ציפי בר-אל ומרים נוימאיר, 1999.
שלושת הספרים - מפגש ראשון, שני ושלישי.
החפץ נמסר