מדפסת משולבת HP F380 לא מושכת נייר,
מי שיודע לתקן \ מעונין בחלקים, או מכל סיבה שהיא מוזמן.
החפץ נמסר