3 רפרפות פרלליות להולכת חום ממגברים שמותקנים במזנוני גבס , היחידות תואמות ונפתחות בטמפרטורה שנקבעת מראש .
קניתי אותם אך לבסוף לא עשינו מזנון גבס , ולכן עדיין חדשות בקופסא .
מגיעות עם שנאי ומוליך חום חצי מקצועי (רק הרשים מצופים זהב) וכבלים קוואקסלים מוגני לחות וברקים .
החפץ נמסר