מס' ספרים בסדרה ההיא. לבוא ולקחת. אין מקום בבית...
החפץ נמסר