מכונת קפה של דלונגי- זקוקה ליד חזקה (הראש המתברג של חימום המים לא נפתח), מעבר לכך עובדת טוב עם כל החלקים.
החפץ נמסר