מזרון זוגי של עמינח במצב טוב מאוד בגודל סטנדרטי. ימסר רק לקראת סוף שבוע הבא
החפץ נמסר