מיטת תינוק בת 5 שנים, שימשה בנאמנות את שלושת ילדי,עכשיו כשבני הקט עוד מעט בן שנתיים, הגיע הזמן למוסרה.
לא לצלצל ביום טוב או בשבת
החפץ נמסר