מקרר בשימוש עד מחר, יום ראשון שנקבל חדש. המקרר עובד אך צריך טכנאי כי הוא מקפיא לפעמים ירקות גם במקרר. גם חסר לו מדף אחד. המקרר יפונה ביום ראשון באם אין היענות.
החפץ נמסר