הטלוויזיה גדולה ,ישנה,מצבה
התפעולי אינו ידוע.
החפץ נמסר