זבל מבקר ומתרנגולות שיכול לשמש לדישון הגינה. יש צורך לבוא ולאסוף בעצמכם. כל טוב ולא בשבת.
החפץ נמסר