קישוט חלק שמרכיבים על וילון. מן כתר בצבע אדו עם קישוט מודפס עדין
החפץ נמסר