מסגרת פלסטיק כחולה מלבנית מאופטיקנה, לא נעשה בה שימוש. ללא עדשות עם מספר.
החפץ נמסר