הד החינוך - בטאוןהסתדרות המורים - גיליון מס' 7
החפץ נמסר