למסירה אינצקלופדיה אביב 16 חלקים, מאויירת.
אנא פנו ישירות ליהודה: , ולא במסרים באתר. תודה!
החפץ נמסר