מדפסת סורק פקס HP

תרין ובמצב טוב מאד חימצוני.

מטפטף הדיו- לא יודעת למה
החפץ נמסר