פאן לשיער, במצב מעולה. חשמלאי פירק לי את התקע שלו, צריך להרכיב תקע חדש.
החפץ נמסר