ספר - "אנציקלופדיה מעיין" - כרך "גדולים בתולדות ישראל"
הספר ישן (1960) - הדפים מעט הצהיבו אבל במצב טוב וקריא

לא נשלח בדואר.
נא לפנות רק כשמעוניינים בספר.
החפץ נמסר