כשעושים ג'וגינג. ללא האוזניות.
לא היה בשימוש. כמו חדש. בצבע כתום עם אפור. את הרצועה סוגרים על היד כמו צמיד.
החפץ נמסר