מאוורר בן שנה. לאחרונה נתקע. אולי צריך שימון.
החפץ נמסר