כפפות "פועל" לעבודות גינון/שיפוצים
חדשות מידה בינונית
החפץ נמסר