ארגונית אלקטרונית באנגלית (אבל לא מהממש מודרניים) כמו חדש. במכשיר אחד, יש מחשבון, ספר טלפונים, שעון, ויומן ללו"ז. של sharp
החפץ נמסר