ספרי "ניהול השיווק", 2 כרכים של אוני' פתוחה.
החפץ נמסר