חולצות שהיו בשימוש במצב טוב ואיני צריך אותם
החפץ נמסר