מגבר שיכול להתחבר גם לרכב וגם לשקע
נשרף בפנים משהו, אני לא יודע מה בדיוק.
מומחה אמר לי שצריך להחליף איזו שהיא אלקטרודה.
החפץ נמסר