למסירה מדפסת ליזר משולבת כולל סורק ופקס של חברת פאנסוניק דגם kx flm 600 כולל טונר חצי מיכל.
חסרה מיגרה להכנסת דפים ניתן להשיג בחברת יורוקם בעלות של 150 ש"ח.
החפץ נמסר