מכונת כביסה, עובדת וטובה.
למסירה עקב קבלת מכונת כביסה חדשה.
החפץ נמסר