קערת הגשה
קרית אונו12:18
סט לאספרסו , מלחיה ופלפליה
קרית אונו12:18
צנצנות
קרית אונו12:18
אכרטלים קטנים
קרית אונו12:18
קערת סלט מזכוכית
קרית אונו12:18
חדר ילדים
כפר יונה12:18
מגש עץ וכלי לפאטה
קרית אונו12:18
כסא אוכל לתינוק ובוסטר לרכב
רעננה12:18
מזלג חשמלי
קרית אונו12:18
מכשיר לקריצת עוגיות
קרית אונו12:18