לחצו להגדלה
למסירה במצב טוב "ניבון אריאל".
ניבים, פתגמים, ואמרות מחיי האדם, ערוכים על-פי נושאים.
הוצאת "קוראים" תשס"א
החפץ נמסר