למסירה שולחן עגול למטבח עם ארבע כיסאות תואמים, אנו לפני מעבר דירה ומוסרים דברים שאינם עוברים איתנו במצב טוב ושמור. השולחן כבד!!!
החפץ נמסר